КОНТАКТ

Секогаш сте добредојдени во ловиштето “Ниџе“


ЦЕНТРАЛА Скопје:
Ул. Трета Македонска бридага бр.72 П.Фах 513 1000 Скопје, Македонија

Тел.: 02 3111-000
Факс: 02 3113-666

е-пошта: euroimpex@euroimpex.com.mkПОДРУЖНИЦА Битола:
ул.Генерал Васко Карангелевски Бр.41/1-77, Битола, Македонија
(Нов пазар - втор кат внатрешна страна).Лице за контакт:

Никола Дамески

070 255 961

е-пошта: n.dameski@yahoo.com


© 2018 Ловиште „Ниџе“. Сите права задржани.