• Контакт •

Секогаш сте добредојдени во ловиштето “Ниџе“!

Локација

Југоисточно од градот Битола, во областа позната како Мариово се наоѓа Ловиштето за крупен дивеч „Ниџе”. Вкупната површина на ловиштето изнесува 20.286ha, а ловната површина изнесува 19.694ha.

ЦЕНТРАЛА Скопје:

Бул. Трета македонска бридага бр.72 П.Фах 513 1000 Скопје, Македонија

Тел.: 02 3111-000
Факс: 02 3113-666

е-пошта: euroimpex@euroimpex.com.mk

ПОДРУЖНИЦА Битола:

ул. Генерал Васко Карангелевски Бр.41/1-77, Битола, Македонија
(Нов пазар - втор кат внатрешна страна).

Hunting Area Nidze - Développement 3

Лица за контакт:

Сашо Станојевиќ

078 225 047

е-пошта: sasostanojevic@yahoo.com


Даниел Воиновски

е-пошта: deni@euroimpex.com.mk


Кирил Воиновски

е-пошта: kire@euroimpex.com.mk