• Репроцентар •

Репроцентарот во ловиштето „Ниџе“ се протега на ограден простор од 1 000 hа и претставува живеалиште на: елени лопатари, горски елени, сика елени, срни, диви свињи, муфлони, берберски овци, рака овци, хималајски тар, четирирога овца и дивокози. Тие се размножуваат по системот на формирање на матични стада, а секоја наредна година одреден број на единки се пуштаат во природата со цел нивна интродукција и репродукција. На овој начин, репроцентарот има сериозен допринес кон зголемување на вкупниот број на дивеч.

Hunting Area Nidze - Елен лопатар (Dama Dama)

Елен лопатар
(Dama Dama)

Hunting Area Nidze - Горски елен (Cervus Elaphus)

Горски елен
(Cervus Elaphus)

Hunting Area Nidze - Берберски овци

Берберски овци
(Ammotragus lervia)

Hunting Area Nidze - Муфлон

Муфлон
(Ovis Aries Musimon)

Hunting Area Nidze - Сика елен

Сика елен
(Cervus Nippon)

Hunting Area Nidze - Срндак

Срндак
(Capreolus capreolus)

Hunting Area Nidze - Дива свиња

Дива свиња
(Sus scrofa)

Hunting Area Nidze - Рака овца

Рака овца
(Ovis aries strepsiceros hortobagyiensis)

Hunting Area Nidze - Хималајски Тар

Хималајски Тар
(Hemitragus jemlahicus)

Hunting Area Nidze - Четирирога овца

Четирирога овца
(Ovis orientalis aries caporinea gill)

Hunting Area Nidze - Kri-kri Ibex

Кри Кри
(Capra aegagrus cretica)

Request an offer ›

Hunting Area Nidze - Дивокоза

Дивокоза
(Rupicapra rupicapra)